top of page

Mistä toimenpiteistä voin saada KELA-korvauksen?

Päivitetty: 27. jouluk. 2019

Tiesitkö, että asiakkaana sinulla on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaisena korvauksena osa yksityisesti rahoitettujen terveydenhoitopalveluiden kustannuksista? KELA:n mukaan korvausta voi saada silloin, kun kysymyksessä on tarpeellinen sairauden, raskauden tai synnytyksen hoito tai kuntoutus. Tarpeellisena hoitona pidetään yleisesti hyväksytyn, hyvän hoitokäytännön mukaista hoitoa.KELA-Korvausta voit saada seuraavien ammatinharjoittajien suorittamista toimenpiteistä:


• lääkäri

• hammaslääkäri

• psykologi

• sairaanhoitaja

• terveydenhoitaja

• kätilö

• fysioterapeutti

• suuhygienisti

• erikoishammasteknikko


Ennalta ehkäisevästä hoidosta harvoin saa KELA-korvausta


Vain suun terveyttä edistävät toimenpiteet hammashoidossa korvataan sairaanhoitovakuutuksen mukaan, muutoin ennaltaehkäisevää hoitoa ei korvata. Lisäksi lääkärin tai hammaslääkärin suorittama tutkimus epäillyn sairauden poissulkemiseksi on korvattavaa. "Korvauksen maksamisen edellytys on, että tehty tutkimus ja annettu hoito perustuu lääkärin keräämiin, potilasta koskeviin esitietoihin ja varsinaiseen lääkärin tekemään tutkimukseen, esimerkiksi potilaan keuhkojen kuunteluun." -KELA.fi


Näitä asioita KELA ei korvaa:


• hoitotarvikkeiden, apuvälineiden ja proteesien hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia

• yksityisistä tai julkisista terveydenhuoltopalveluista perittyjä hoitopäivä-, poliklinikka-, toimistoja muita vastaavia maksuja

• protetiikkaa ja hammasteknisiä kustannuksia (poikkeuksena veteraanit)

• esteettisen hoidon kustannuksia

• lääkärin, hammaslääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla asiakkaalle antamia lääkkeitä

• terveystarkastuksia ja niistä aiheutuneita matkakustannuksia

• hoitoa, joka ei kuulu terveydenhuollon palveluvalikoimaan.


Esteettinen hoito vs. Korjaava kirurgia


Esteettisellä kirurgialla tarkoitetaan plastiikkakirurgiaa, jossa palvelun ostajan ulkonäköä pyritään muuttamaan palvelun ostajan toiveiden mukaisesti. Esteettinen kirurgia on arvonlisäverollista, eikä se ole sairausvakuutuksesta korvattavaa.


Korjaava kirrurgia tarkoittaa ulkonäön palauttamista mahdollisimman lähelle alkuperäistä tilannetta esimerkiksi sairauden jälkeen tai synnynnäisten epämuodostumien korjaamista. Korjaava kirurgia ei ole arvonlisäverollista ja se voidaan korvata sairausvakuutuksesta. Korvaamisessa luotetaan lähtökohtaisesti hoitavan lääkärin arvioon. Kela korvaa vain lääketieteellisin perustein tehdyt toimenpiteet, jotka ovat arvonlisäverottomia.


Voiko Botoxista saada KELA-korvausta?


KELA-korvausta voi saada lääkinnällisestä Botoxista, kuten esimerkiksi narskuttelun ja migreenin hoitoon. KELA-korvausten myöntämisessä voi olla kunnallisia eroja johtuen esimerkiksi siitä, että Botuliinia alettiin käyttämään kunnallisella puolella migreenin hoitoon vasta vuoden 2013 aikoihin. Savon Sanomat (2015) artikkelin mukaan politiikka lääkinnällisten Botuliinihoitojen suhteen julkisella sektorilla vaihteli suuresti kunnittain.KELA-korvauksen hakuprosessi


Sairaanhoitokorvauksia voi Kelasta hakea jokainen 18-vuotta täyttänyt henkilö tai alaikäisen huoltaja. Jos sinulla on yksityinen sairasvakuutus, myös vakuutusyhtiö voi hakea KELA-korvausta puolestasi. Tästä kannattaa keskustella vakuutusyhtiösi kanssa. On kuitenkin hyvä muistaa, että asiakkaan tulee hakea korvausta sairauden tai raskauden ja synnytyksen aiheuttamista kustannuksista 6 kuukauden kuluessa siitä, kun maksu on suoritettu.


Itsenäinen hakuprosessi tapahtuu seuraavasti:


• asiakas lomakkeella SV 127, SV 4, SV 128.

– Jos asiakas hakee korvausta samalla kertaa useammasta sairaanhoitokustannuksesta, riittää yksi korvaushakemus.

– Erillistä hakemuslomaketta ei tarvitse täyttää, jos asiakas on täyttänyt selvityslomakkeen hakemusosan.


• asiakas verkossa asiointipalvelun kautta

• asiakas suullisesti Kelan asiakaspalvelussa tai puhelinpalvelussa

• terveydenhuollon palvelujen tuottaja suorakorvaussopimuksen perusteella lomakkeella SV 132.

• kuljetuspalvelujen tuottaja valtakirjasopimuksen tai suorakorvaussopimuksen perusteella SV 130.

• majoituspalvelujen tuottaja valtakirjasopimuksen perusteella lomakkeella SV 130.

• yhteisöasiakas, kuten työnantaja, sosiaalihuollon toimielin, vakuutusyhtiö tai Potilasvakuutuskeskus lomakkeella SV 131. 

Lähteet: 
4 569 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page